مطالب پاراسول

علت انحراف شست پا چیست؟

علت انحراف شست پا چیست؟
رییس دانشگاه علوم پزشكی ایران:

وزارت بهداشت بسیج های مشابه كنترل فشارخون را راه اندازی كند

وزارت بهداشت بسیج های مشابه كنترل فشارخون را راه اندازی كند

سقط مكرر تجربه ای تلخ اما درمان پذیر

سقط مكرر تجربه ای تلخ اما درمان پذیر
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

تعقیب قضایی ۳ نفر درحوزه سازمان غذا و دارو به افترا دریافت رشوه

تعقیب قضایی ۳ نفر درحوزه سازمان غذا و دارو به افترا دریافت رشوه
نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی استان تهران مطرح كرد؛

لطمه ستون مهره ها در اثر استفاده زیاد از موبایل و كامپیوتر

لطمه ستون مهره ها در اثر استفاده زیاد از موبایل و كامپیوتر
تحقیقات نشان می دهد؛

آلودگی هوا عامل افزایش ریسك بیماری مزمن ریوی

آلودگی هوا عامل افزایش ریسك بیماری مزمن ریوی
وزیر بهداشت:

روند اجرای طرح نسخه الكترونیكی بسیار مناسب می باشد

روند اجرای طرح نسخه الكترونیكی بسیار مناسب می باشد
با نگاهی به فرازونشیب های جمعیتی در كشور، تشریح شد

وضعیت نگران كننده جمعیت در ایران، امكان باروری تا ۵۴ سالگی

وضعیت نگران كننده جمعیت در ایران، امكان باروری تا ۵۴ سالگی

زنبور گزیدگی از واكنش های آلرژیك تا مرگ

زنبور گزیدگی از واكنش های آلرژیك تا مرگ
رئیس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد؛

۵۴ مورد مبتلاشدن به تب كریمه كنگو در كشور، ۵ نفر فوت شدند

۵۴ مورد مبتلاشدن به تب كریمه كنگو در كشور، ۵ نفر فوت شدند
پاراسل پاراسول
parasol.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پاراسول محفوظ است

پاراسل پاراسول

پاراسل همان چتر آفتابی است