مرتضی خاتمی:

منابع پایدار در نظام سلامت

منابع پایدار در نظام سلامت

به گزارش پاراسول پایدارسازی منابع حوزه نظام سلامت، اجرای طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع و همینطور اختصاص منابع پیش بینی شده از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های این بخش به حساب می آید. ضمن این كه نظام بیمه ای كشور به علت همپوشانی و عدم همكاری و انسجام مشكلاتی را دارند كه باید در جهت ساماندهی نظام بیمه ای اقدامات موثری صورت گیرد.


سید مرتضی خاتمی عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد می باشد باید منابع پایداری برای حوزه سلامت در نظر گرفته شود و این مبالغ هر ساله در لایحه بودجه سنواتی گنجانده شده و قابل تغییر نباشند تا بتوان گامی در جهت بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی كشور برداشت.
وی همینطور با بیان این كه «اعتبارات پیش بینی شده برای سال ۹۷ جوابگوی نیازهای سلامت نخواهد بود»، اعتقاد دارد كه واقعی دیدن سرانه ها برای جبران كسری اعتبارات مقوله ای بسیار مهم و حیاتی است و باید مورد توجه دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار گیرد.
خاتمی در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا درباره این كه وزارت بهداشت بر پایدارسازی منابع تاكید دارد اما در بودجه ۹۷ این مساله دیده نشده و بخش های مختلف با بن بست های مالی مواجه می گردد چه راه چاره ای در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: مقوله سلامت، از مهمترین موضوعات دنیا است و امروزه مهمترین سوژه قابل رقابت در كشورهای پیشرفته حتی برای دستیابی به كرسی ریاست جمهوری، نحوه و میزان عرضه خدمات سلامت است و این نشان داده است روز به روز بر اهمیت این مورد افزوده می گردد و كشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی خاطرنشان كرد: البته در حوزه سلامت در بازه زمانی چهار سال گذشته، طرح تحول سلامت كه از اولویت های بسیار مهم دولت بود به اجرا درآمد و برای نخسین بار بود كه اعتبارات قابل توجهی به حوزه سلامت اختصاص می یافت.
این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس همینطور بیان كرد: در اجرای این طرح هدف گیری عموما ساختار فیزیكی، ابنیه و افزایش تخت های بیمارستانی و تجهیز مراكز درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات بود، ضمن این كه سهمی هم برای رشد تعرفه ها در نظر گرفته شد تا تعرفه بخش دولتی، واقعی تر شود.

وزارت بهداشت و دولت بستر عرضه خدمات را اصلاح كنند
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس ادامه داد: گرچه برخی اشكالاتی را مطرح می كنند كه طرح تحول سلامت، اعتبارات زیادی می طلبد، بنده این برداشت را قبول ندارم و قضاوت یك جانبه ای می دانم، زیرا درست است كه مصرف هزینه بهینه در مواردی نداریم اما در مجموع سهم سلامت را حتی نسبت به كشورهای پیرامونی پرداخت نمی نماییم، مسأله این است كه بستر عرضه خدمت از گذشته دارای اشكال است و پرداخت ها در مقابل خدمات انجام می گردد و طبیعتا اگر ما الان هزینه های القائی هم داریم مربوط به بسترارائه خدمات است، امیدواریم در دوره پیش رو با اجرای قوانین بالادستی بتوانیم بستر عرضه خدمات را به گونه ای تغییر دهیم كه هزینه ها ساماندهی شوند.

اعتبارات پیش بینی شده برای سال ۹۷ جوابگوی نیازهای سلامت نخواهد بود
این نماینده مجلس اظهار نمود: از وزارت بهداشت و دولت انتظار می رود كه بستر عرضه خدمات را اصلاح كنند و بر قوانین بالادستی سند چشم انداز و برنامه ششم استوار كنند، در مقابل از دولت این انتظار را داریم كه مساله سلامت را كما فی السابق در اولویت های خود قرار دهد، چون كه زیان انباشته ای از سال های گذشته وجود دارد و اعتبارات پیش بینی شده برای سال ۹۷ به هیچ وجه جوابگوی نیازهای واقعی نظام سلامت نخواهد بود.
خاتمی اضافه كرد: آنچه بعنوان واقعیت می دانیم این است كه با وجود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی بطور قطع باید بگونه ای كارها ساماندهی شود كه بتوانیم مطالبات عرضه دهندگان خدمات را بپردازیم.

تاكید مجلس و دولت بر اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده است

این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس همینطور ابراز كرد: آنچه مد نظر مجلس است و دولت هم فرار روی خود قرار داده، تاكید بر اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده است، در واقع نگاه ما در عمل باید به راهنماهای بالینی باشد.
وی با تاكید بر این كه در گلوگاه بیمه ای حتما باید راهنماهای بالینی مد نظر قرار گیرند، اظهار داشت: البته یك همپوشانی در میان بیمه های درمانی وجود دارد كه امیدواریم هر چه سریع تر در جهت ساماندهی و رفع این هم پوشانی بیمه ای در كشور اقدام گردد كه به سهم خود می تواند هزینه ها را سامان دهد.
نماینده شهرستانهای ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغداكندی و قلتوق در مجلس خاطرنشان كرد: در اجرای طرح پزشكی خانواده باید زیرساخت ها و هزینه های اولیه برای استقرار تامین شود و امیدواریم دولت در این جهت حق مطلب را ادا كند.

واقعی دیدن سرانه برای جبران اعتبارات جاری مهم است
این نماینده مجلس همینطور اظهار نمود: در اعتبارات پیش بینی شده، پرداخت جاری یعنی حقوق پرسنل و اساتید را بر اساس سرانه پرداخت می نماییم و باید حتما در این سرانه ها بازنگری شود تا دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشكی با كسری مواجه نباشند. واقعی دیدن سرانه ها برای جبران اعتبارات جاری مهم است.
خاتمی همینطور با انتقاد از این كه اعتباری برای احكام برنامه در بودجه ۹۷ دیده نشده است، اظهار داشت: یكی از این موارد بیمه كردن اقشار صدمه پذیر است كه باید مانند گذشته ادامه یابد و امیدواریم توجه بیش تری در این زمینه شود. درغیر اینصورت در سال آتی قادر به پوشش بیمه ای این اقشار نخواهیم بود.

امیدواریم با نظارت سازمان برنامه كسری اعتبارات پزشك خانواده جبران شود
این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از این گفت وگو درباره این كه برپایه برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مكلف به اجرای پزشك خانواده است در حالی كه بودجه این بخش به نصف تقلیل یافته، تا چه اندازه مشكلاتی را برای تامین چرخه دارویی، بیمارستان ها و نظام سلامت تولید می كند، اظهار داشت: در جلسه اخیری كه با مسئولین وزارت بهداشت و سازمان برنامه داشتیم، تاكید شد كه مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح پزشك خانواده اختصاص می یابد و امیدواریم در ادامه مسیر با نظارت و مراقبتی كه سازمان برنامه دارد، كسری ها هم جبران شود.
وی تصریح كرد: البته تا حد زیادی زیرساخت ها برای اجرای پزشك خانواده فراهم شده و امید می رود هر چه زودتر شاهد گسترش نظام پزشكی خانواده در سراسر كشور باشیم.

بیمه های سلامت و درمان تامین اجتماعی با انسجام به رفع هم پوشانی بیمه ای كمك كنند
خاتمی همینطور در این باره كه سال قبل سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه منفك و به وزارت بهداشت ملحق شد، این در شرایطی است كه هنوز سازمان تامین اجتماعی در زیر مجموعه وزارت رفاه قرار دارد، آیا مجلس برنامه ای برای انجام این كار دارد یا خیر؟ اظهار داشت: برپایه قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد كه بیمه سلامت از وزارت رفاه منتزع و به وزارت بهداشت منتقل شود كه این اتفاق هم افتاد. البته قصد مجلس این بود كه با قرار دادن مدیریت بیمه های درمانی تحت نظر وزارت بهداشت بتواند انسجام و یكپارچگی را در سطح بیمه های درمان به وجود آورد كه هم به بهره وری نزدیك است و هم عدالت در توزیع منابع اتفاق می افتد و از هزینه های اضافی و اتلاف منابع هم جلوگیری می گردد.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: البته با عنایت به برداشت هایی كه از جانب نظامات كارگری وجود داشت و جای نگرانی هم نبود، مجلس به این نتیجه رسید كه فقط بیمه سلامت را جا به جا كند.
نماینده مردم ماهنشان وایجرود در مجلس اضافه كرد: در این زمینه با دستور رئیس جمهور محترم حساب بیمه درمان برای وصول نُه بیست و هفتم حق بیمه كارگران كه مختص درمان است، نشان دار شده تا دخل و خرج این قسمت مشخص شود و سهم درمان كارگران صرف امور دیگر نشود. بنابراین، این مساله در بودجه ۹۷ پیش بینی و مقرر شده تا نُه بیست و هفتم درحساب جداگانه ای قابل نظارت باشد.
خاتمی تصریح كرد: امیدواریم بیمه های سلامت ودرمان تامین اجتماعی بتوانند با انسجام وهمكاری خوب و با سیاست های راهبردی وزارت بهداشت و تبعیت از قوانین بالادستی در مسیر مدیریت درست هزینه ها و رفع همپوشانی بیمه ای حركت كنند.
وی ابراز عقیده كرد: گلوگاه مدیریت صحیح هزینه ها نظام بیمه ای است و همه این اصلاحات تنها از مجرای بیمه است كه می تواند ساماندهی شود.

دولت توجه ویژه ای به صندوق بیمه سلامت داشته باشد
این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس همینطور درباره این كه سازمان بیمه سلامت معتقد می باشد با كسری اعتبارات نمی تواند به تعهدات بیمه ای خود عمل كند و این خطری برای بیمه شدگان است، اظهار داشت: یكی از بحث های موجود این است كه با وضعیت اعتباراتی كه برای بیمه سلامت دیده شده و میزان ۴۰۰۰ میلیارد بدهی، برای ایفای تعهدات دچار مشكل خواهد شد حتی با رفع هم پوشانی بیمه ای برطرف نمی گردد و نیاز است تا دولت به صندوق بیمه سلامت توجه ویژه ای داشته باشد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس درمورد این كه حوزه بهداشت و درمان وضعیت پولی ومالی خوبی ندارد و اعتبارات پیش بینی شده برپایه هدفمندی یارانه ها تا چه اندازه تحقق پیدا كرده است؟، اظهار داشت: یكی از معضلات حوزه بهداشت و درمان این است كه نتوانستیم منابع پایداری را برای این بخش فراهم نماییم و سرنوشت امور را موكول به اعتباراتی می نماییم كه دچار اما و اگر است.

نظام سلامت به منابع پایدار نیاز دارد
وی در انتها اظهار نمود: طی یكی دوسال گذشته از محل عوارض خودرو كه برای بهداشت و درمان كه قرار بود وصول شود، خیلی ناچیز وصول شده یا از محل یك درصد ارزش افزوده و یا از محل ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و هم از محل مالیات هایی كه برای سیگار وضع شده در تمام این ردیف ها كاستی هایی داشتیم كه هیچكدام تحقق پیدا نكرده در حالی كه نظام سلامت بعنوان موضوعی حیاتی به یكسری منابع پایدار نیاز دارد.
خاتمی در انتها تصریح كرد: حوزه بهداشت و درمان باید پایه ثابتی برای تامین اعتبارات خود داشته باشد در حالی كه اگر اعتبارات تخصیص پیدا نكند تنزل در این جایگاه جبران ناپذیر خواهد بود، بنابراین لزوم دارد دولت و مجلس منابع پایداری را برای نظام سلامت در نظر گیرند.
گفت وگو از خبرنگار ایسنا: فاطمه خوش نیت


 

1396/10/15
19:57:30
5.0 / 5
4517
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
پاراسل
parasol.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پاراسول محفوظ است

پاراسل پاراسول

پاراسل همان چتر آفتابی است