سفارش های دادستان كل كشور به پزشكان

سفارش های دادستان كل كشور به پزشكان

پاراسول: دادستان كل كشور اظهار داشت: تقوی در پزشكی، خیرخواهی برای بیمار و بكارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند كه اگر پزشكان خویش را به این صفات منتسب كنند، بسیار پرارزش است.به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان كل كشور در اختتامیه نشست رؤسای پزشكی قانونی كشورهای منطقه با اشاره به جایگاه پزشكی قانون در ایران از منظر حقوقی اظهار نمود: بند اول ماده ۱ قانون سازمان پزشكی قانونی وظایف و تكالیفی برای این سازمان تعریف شده و بر مبنای آن اظهارنظر در امور پزشكی و كارشناسی آن، كالبد شكافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراكلینیكی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی به عهده این سازمان است و در اصل ۵۶ قانون اساسی كه ناظر به تكالیف قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران است آمده كه یكی از وظایف قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت است.

وی با بیان این كه «جایگاه پزشكی قانونی در حوزه حقوق قابل توجه و بسیار مهم است»، اظهار داشت: ما می دانیم بخشی از حقوق فردی و اجتماعی در هر كشوری همچون جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تحقق آن توسط دستگاه قضایی است؛ چراكه در هر كشوری قوه قضاییه مسئول احقاق حقوق مردم چه حقوق فردی و چه حقوق اجتماعی است.

وی اظهار نمود: در نظام جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است و شاید برای شما این نكته قابل توجه باشد كه ما در مطالعات سطح بین الملل بدیلی را برای قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران پیدا نكردیم و قوه مجریه هیچ گونه نقش و دخالتی در دستگاه قضایی نداشته باشد.

دادستان كل كشور بیان داشت: بر مبنای مطالعات سطوح بین الملل مسئولان قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت، دادگستری و... هر كدام بنا بر ساختار خود به نحوی به قوه مجریه مرتبط هستند كه در نظام جمهوری اسلامی ایران هم در قانون و هم در ساختار تشكیلاتی استقلال صددرصد كامل برای قوه قضاییه دیده شده است.

وی اضافه كرد: برای تحقق عدالت و حقوق فردی و اجتماعی مردم كه در جهت قانون و متناسب با شئونات مردم صورت گیرد یك ابزار و نیازمندی هایی دارد كه بخشی از آن می تواند متوجه سازمانی باشد تحت عنوان سازمان پزشكی قانونی تا به وظایف و تكالیف تعیین شده عمل كند.

دادستان كل كشور بیان كرد: ما شاهد می باشیم تحقق عدالت كه در فرآیند رسیدگی در دستگاه قضایی مورد انتظار است بخشی از آن و در مواردی به ورود پزشكی قانونی برای تعیین و تبیین و اعلام به مراجع قضایی برای صدور احكام بستگی دارد و این یك امر كاملا تخصصی و در حوزه سازمان پزشكی قانونی تعریف است. ما در نظام حقوقی برای این كه حقوق اشخاص كاملا رعایت شود و در حوادثی كه رخ می دهد و در دعاوی به وجود آمده و جرایم و جنایات و خیلی از موارد برای تعیین و تبیین حدود آن حقوق، قاضی حتما باید به كارشناس رجوع كند.

وی تصریح كرد: همینطور در بحث دیات و میزان جرایم هم این مورد وجود دارد و نظر پزشكی قانونی می تواند ملاك باشد و خیلی از پرونده های مشابه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بدون دریافت نظر سازمان پزشكی قانونی امكان ندارد.

دادستان كل كشور در ادامه بیان كرد: علاوه بر این ما در حوادث بسیار مهم نقش سازمان پزشكی قانونی را نقش بی بدیل و سرنوشت ساز می دانیم. حوادثی كه در كشورمان شاهد می باشیم مثل آتش سوزی، زلزله و اتفاقات طبیعی و جریان اخیری كه متأسفانه منجر به كشته شدن 66 نفر در سانحه هوایی شده بود نقش سازمان پزشكی قانونی را بیشتر نشان داده است. نقش پزشكی قانونی در تعیین تشخیص هویت آنان و میزان جرایم و جنایاتی كه در این حوادث به وقوع می پیوندد و موارد دیگر نشان داده است افراد ذی حق چگونه به حق خود برسند كه با نظر پزشكی قانونی رسیدن به آن امكان دارد.

وی اظهار داشت: ما برای سازمان پزشكی قانونی كه مجموعه تخصصی است و زیر مجموعه دستگاه قضایی است اهمیت فوق العاده قائل هستیم و اعتقاد داریم كه باید از نظر كیفی ارتقاء یابد و بخشی از این به ارتباطات بین المللی، مراكز علمی – پزشكی و سازمانهای پزشكی قانونی بستگی دارد؛ چراكه تعامل می تواند باعث غنا و ارتقا سطح علمی و تخصصی آنها شود.

دادستان كل كشور با تاكید بر این كه «ما برای اینگونه مجالس و همایش ها اهمیت زیادی قائل هستیم»، ادامه داد: این گونه گردهمایی ها می تواند به صورت تعامل و همكاری دو طرف صورت گیرد و خروجی آن برای همه شما و سازمان پزشكی قانونی مفید و مؤثر باشد.

وی بیان كرد: در تحقق عدالت و رسیدن قاضی به واقعیت ها سازمان پزشكی قانونی از نظر حقوقی نقش اثر گذاری دارد و بطور قطع اگر ما سازمان پزشكی قانونی را نداشتیم در رسیدن به یك تحقق عدالت اجتماعی كارمان لنگ می شد و می توانم این ادعا را به صراحت اعلام كنم كه بخش قابل توجهی از كار قضایی در دستگاه قضایی مبتنی بر نظر سازمان پزشكی قانونی است.

وی در ادامه سخنرانی خود در نشست رؤسای پزشكی قانونی كشورهای منطقه به سختی كار در سازمان پزشكی قانونی اشاره نمود و اظهار داشت: ما می دانیم كه همكارانمان در این سازمان در شرایط سختی كار می كنند و تخصص پزشكی قانونی در تشریح جسد كار سختی است؛ اما خروجی آن در دستاوردها برای احقاق حقوق مردم بسیار می تواند موثر و مفید باشد.

دادستان كل كشور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه پزشك و پزشكی قانونی از منظر دین اشاره نمود و بیان داشت: ما در روایاتی كه از پیشوایان دینی خود داریم اشاره به طبیب و پزشك و رسالت خطیری كه بر عهده پزشكان قرار دارد، شده است كه تحقق اهداف آن در لسان و روایات ما قابل توجه است.

وی اضافه كرد: برپایه روایات اهل سنت و شیعه دانش به دو قسم است اول دانشی كه به معنویات انسان بر می ‎گردد كه همان علم ادیان و الهی است و دوم علمی كه به بدن انسان بر می گردد؛ چراكه انسان موجودی ناشناخته است كه با همه پیشرفت علم و دانش در حوزه فیزیك بخش های خیلی از ساختار وجوه انسان هنوز ناشناخته مانده است و وجود انسان در خیلی از مواقع هنوز مجهول است.

وی با بیان این كه «بخشی از طریق رسیدن به این انسان پیچیده به پزشكی مرتبط است»، اظهار داشت: شما پزشكان می توانید بیمار و رجوع كنندگان را درمان و سلامت آنها را تامین كنید كه وظایف و نكاتی را پزشك باید در شغل خود رعایت كند، همانگونه كه در همه حوزه ها افراد متخصص باید یكسری اصول را رعایت نمایند.

دادستان كل كشور تصریح كرد: در علوم پزشكی و درمان بیماران زمانی كه یك فرد بعنوان هم نوع به شما رجوع می كند باید او را درمان كنید كه در ارتباط بین پزشك و بیمار سه اصل باید مدنظر قرار بگیرد.

وی با اشاره به فرمایش مولای متقیان امام علی (ع) كه می تواند درعرصه پزشكی بسیارموثر باشد، اظهار داشت: كسی كه امر پزشكی را بر عهده دارد باید به چند چیز پایبند باشد اولاً داشتن تقوی است و تقوی در امر پزشكی متناسب با جایگاه رفیع و مهم پزشك و به معنای آن است كه وقتی بیمار رجوع می كند و همه هستی و وجود خویش را در اختیار پزشك قرار می دهد شخص پزشك با تمام رعایت اخلاق، امانتداری و رموز بین بیمار و پزشك باید از آن صیانت كند.

وی در ادامه تشریح فرمایش امام علی (ع) در خصوص وظایف پزشك اظهار داشت: دومین مورد این است كه پزشك باید خیرخواه بیمار باشد بعنوان مثال اگر یكی از عزیزان و نزدیكان پزشكی به او رجوع كند وی تمام علم و تجربه و تلاش خویش را به كار می گیرد و خیرخواهی می كند پس هر پزشكی باید به همه بیماران از این منظر نگاه كند و خیرخواه بیمار باشد.

منتظری با اشاره به این كه «گاهی در امرپزشكی و سازمان نظام پزشكی پرونده هایی از پزشكان وجود دارد كه خارج از خیرخواهی پزشك به بیمار است»، تاكید كرد: این مهم است كه پزشكان از منظر خیرخواهی به بیمار نگاه كنند نه اینكه بعنوان محلی برای درآمد روی آن حساب كنند.

وی به بخش سوم فرمایش امام علی (ع) در توضیح وظایف پزشك اشاره و تصریح كرد: پزشك باید در مسیر درمان بیمار تمام تلاش خویش را به كار گیرد و آنچه در وسع او هست برای درمان یك بیمار به كار گیرد.

وی در انتها خطاب به میهمانان حاضر اظهار داشت: تقوی در پزشكی، خیرخواهی برای بیمار و به كارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند كه اگر خویش را به این صفات منتسب كنید و به ارمغان ببرید بسیار پرارزش است همچون اینكه این كلام امام علی (ع) را در اتاق خود به صورت تابلو درآورید و یا در ذهن خود داشته باشید.
1396/12/08
22:23:44
5.0 / 5
4740
تگهای خبر: درمان , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
پاراسل
parasol.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پاراسول محفوظ است

پاراسل پاراسول

پاراسل همان چتر آفتابی است