وزیر بهداشت:

خبرهای خوبی از بودجه سلامت در راه می باشد

خبرهای خوبی از بودجه سلامت در راه می باشد

پاراسول: وزیر بهداشت اظهار داشت: درست است كه برای ما حاشیه هایی احداث می كنند، تصور می كنم دلیل احداث این حاشیه ها اولا به سبب كج فهمی و در درجه بعدی به سبب حضور در میان مردم است.


به گزارش پاراسول به نقل از مهر، سیدحسن هاشمی در اجلاس ادواری كلان مناطق دانشگاه های علوم پزشكی كشور ضمن تشكر از تمامی دست اندركاران حوزه سلامت در سوژه زلزله كرمانشاه، اضافه كرد: یاد و خاطره درگذشتگان این حادثه را گرامی می دارم و برای سلامتی كامل افرادی كه در این حادثه بلا دیده و مصدوم شده اند، از خداوند متعال آرزوی عافیت و سلامتی دارم. هاشمی افزود: در مورد زلزله كرمانشاه از همكاران عزیزمان در حوزه سلامت در سراسر كشور خصوصاً از دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه و استان های مجاور تشكر می كنم. سازمان اورژانس در زلزله كرمانشاه در ۴۸ ساعت اول، ركورد خوبی را به ثبت رساند و تلاش این سازمان منجر به كاهش مرگ و میرها و معلولیت های جدی شد. همین طور دانشگاه های ایلام، همدان، كردستان، تهران و البرز باز در ساعات اولیه وقوع زلزله كمك های قابل توجهی را نمایش دادند. در روزها و ماه های پس از زلزله نیز، به ترتیب هركدام از دانشگاه ها تیم های درمانی اعزام كردند و اكثریت آنها به صورت داوطلبانه حضور داشتند. وزیر بهداشت با اشاره به اینكه خوشبختانه در بازسازی مراكز بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده كرمانشاه ركورد خوبی به ثبت رسیده است، اشاره كرد: در زلزله كرمانشاه جنبه های انسانی، دوری از تعلقات شخصی و ایثاری كه جامعه پزشكی از خود نشان داد، قابل تقدیر است. دانشگاه ها باز متناسب با توانمندی خود مسئولیت هایی را پذیرفتند و به خوبی انجام وظیفه كردند.هاشمی اظهار داشت: در ماه آینده با حضور در مناطق زلزله زده كرمانشاه مراكزی را كه بر اثر زلزله بلا دیده یا تخریب شده بودند را دوباره راه اندازی می نماییم. وزیر بهداشت با اشاره به مراسم اربعین حسینی، اشاره كرد: در مورد اربعین حسینی باز از طرف دانشگاه ها، اورژانس، بیمارستان ها و تشكل های مختلف در دانشگاه ها، اقدامات بسیار شایسته ای صورت گرفت كه شایسته است از تمامی دست اندركاران صمیمانه تشكر كنم، چراكه نتیجه این اقدامات، رضایت مردمی را به همراه داشت كه مشتاقانه در مراسم اربعین شركت كردند.هاشمی با اشاره به اینكه در مراسم اربعین امسال، اقدامات در حوزه بهداشت و درمان از ساماندهی بهتری نسبت به ۴ پارسال برخوردار بود، اضافه كرد: البته ایراداتی باز وارد بود كه باید آنها را برطرف نماییم تا برای استمرار این حركت عظیم سهمی داشته باشیم. وزیر بهداشت افزود: دانشگاه های خوزستان، ایلام و كرمانشاه درباب پشتیبانی مراسم اربعین حضوری اثربخش داشتند و به صورت كلی ۱۵ دانشگاه كار پشتیبانی مستقیم را بر عهده داشت و سایر دانشگاه ها باز به صورت غیرمستقیم همكاری كردند. همین طور از سازمان اورژانس باز برای تلاش های همه جانبه اش در این راستا قدردانی می كنم.باید با تعصب سازمانی طرح تحول سلامت را ادامه دهیمهاشمی درباب طرح تحول سلامت اظهار داشت: طرح تحول سلامت، مهم ترین دغدغه ما در دوران مدیریت و جزء لاینفك اقداماتی است كه با حضور همه ما در دولت یازدهم و دوزادهم رقم خورده است و باید با تمام وجود از آن مراقبت نماییم. البته سختی ها و مشكلاتی در این زمینه داشته و داریم و همگی بر این مشكلات واقف هستیم و چاره هایی هم برای آنها پیدا كرده ایم، بدین سبب باید با تعصب سازمانی این طرح را ادامه دهیم كه هدفی جز پشتیبانی از مردم، عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات ندارد و این ارزش را دارد كه به صورت شبانه روزی از فكر، استعداد، وقت، تجربه و زندگی برای ارتقا و حفظ آن وقت بگذاریم و تلاش نماییم. وزیر بهداشت اظهار داشت: گزارش جلسات ستاد طرح تحول سلامت را به صورت مرتب دریافت می كنم. همین طور در ستاد تحول وزارتخانه گزارش اقدامات دانشگاه ها در زمینه نوآوری، صرفه جویی و سایر اقدامات مورد بررسی قرار می گیرد. یكی از مهمترین اقدامات روسای دانشگاه ها، برگزاری جلسات طرح تحول سلامت در دانشگاه و در عین حال بهره گیری از تجربیات سایر قطب ها است. صرفه جویی در راس برنامه های دانشگاه ها هاشمی با تاكید بر اینكه صرفه جویی بدون هیچگونه كم فروشی و كاهش بسته خدمات باید در راس برنامه های روسای دانشگاه ها قرار گیرد، اشاره كرد: نباید در نمایش خدمات به مردم آسیبی وارد شود و خدمات از لحاظ كمی نباید كاهش پیدا كند. در عین حال، نظارت مهمترین وجه موفقیت ما است. هرچه نظارت قوی تر باشد، تخلف كمتر خواهد بود. پس در ابتدا باید با نظارت صحیح از بروز تخلف پیشگیری نماییم و در مواقع بروز تخلف باز باید با متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. برای الكترونیك شدن خدمات سلامت هم قسم شویموزیر بهداشت اظهار داشت: برای ادامه كار خود باید چند اقدام بسیار مهم را به نتیجه برسانیم كه یكی از این اقدامات الكترونیك شدن خدمات سلامت است. باید همگی هم قسم شویم كه تا اختتام دولت، این آرزوی ۴۰-۳۰ ساله را محقق نماییم. شفافیت در نمایش خدمات كمك شایانی به پیشگیری از فساد، تقلب و تخلف خواهدنمود. با الكترونیك شدن خدمات سلامت در هزینه ها صرفه جویی شده و درعین حال دسترسی به خدمات سلامت به صورت عادلانه در اختیار اكثریت مردم قرار خواهد گرفت و كیفیت خدمات هم ارتقا پیدا خواهدنمود. هاشمی با اشاره به اینكه ایده آلیست بودن به همراه عمل و اجرا كامل خواهد بود، عنوان كرد: در مقوله الكترونیك شدن خدمات سلامت در دنیا پیشرفت های خوبی اتفاق افتاده است و باید از تجارب آنها در این زمینه استفاده نمائیم. چنانچه پای در میدان عمل گذاشته و با قاطعیت پیش رویم، موفق خواهیم شد، به شرطی كه در بعضی موقعیت ها مقاومت را ازبین برده و برخی افراد دست از خودبزرگ بینی بردارند. همین طور باید تلاش نماییم، رفتارهای نادرست را با قاطیعت سامان دهیم. نظام ارجاع یكی از اهداف مهم وزارت بهداشتوزیر بهداشت، نظام ارجاع را یكی دیگر از اقدامات مهم و از اولویت های وزارت بهداشت برشمرد و اظهار داشت: چنانچه مدیری به نظام ارجاع و الكترونیك شدن خدمات سلامت اعتقادی ندارد، باید از مدیر بودن انصراف دهد. در حوزه آموزش، پژوهش، درمان و بهداشت، نقشه راه مشخص است و كار ادامه دارد و چنانچه ایرادی وجود داشته باشد، در حال شناسایی و رفع آنها هستیم، بدین سبب در این حوزه ها كار به صورت معمول پیش می رود، اما آنچه اهمیت دارد، نظام ارجاع و الكترونیك شدن خدمات سلامت است كه وزیر، معاونین، روسای دانشگاه ها و مدیران باید به آن توجه نمایند و جزء لاینفك مسئولیت آنها است.نظام ارجاع تقاضاها را سامان می دهد هاشمی با اشاره به اینكه نظام ارجاع تقاضا را سامان می دهد، اظهار داشت: اگر تقاضا سامان پیدا نكند، با هر میزان از اعتبار هم نمی توان هزینه ها را مدیریت كرد و آیندگان نخواهند توانست پاسخگو باشند و نظام سلامت را مدیریت كنند. نظام سلامت، هر ساله تقاضای بیشتری خواهد داشت، پس باید بتوانیم به تقاضاها سامان بخشیم و این سوژه تنها از مسیر نظام ارجاع امكان پذیر است. وزیر بهداشت اظهار داشت: در این دوره توانستیم ظرفیت دانشگاه ها را ۳۰ درصد افزایش دهیم، این امر، اقدام بزرگی است. در عین حال توانستیم یك چهارم تعداد تختی كه در طول تاریخ ایران وجود داشته است، به تخت های بیمارستانی اضافه كرده و تجهیزات جدید وارد مجموعه های درمانی نماییم. با استقرار نظام ارجاع و خدمات الكترونیك، بیمه هم سامان پیدا می كند هاشمی گفت: در مجموع باید گفت زیرساخت ها آماده است و باید در كنار توسعه خدمات الكترونیك، نظام ارجاع را راه اندازی نماییم. با این اقدامات، بیمه هم سامان پیدا خواهد كرد، یعنی خریدار خدمت هم، رفتار حرفه ای خواهند داشت و از قالب یك صندوق و مراكز رسیدگی به اسناد فاصله گرفته و به سمت علمی شدن می روند و در ارتقای كیفیت خدمات حوزه سلامت ما را یاری خواهند كرد. یك دوازدهم بودجه سلامت را به ما پرداخت كردندوزیر بهداشت با اشاره به اینكه در ماه های باقی مانده سال باید سوژه بودجه ها پیگیری شود، افزود: امسال سازمان برنامه و بودجه و خزانه نسبت به سال های گذشته نسبت به تعهداتشان بهتر عمل كردند و طبق تفاهمی كه بین وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوجود آمد، خوشبختانه یك دوازدهم بودجه سلامت را به ما پرداخت كردند و امسال درباب بودجه از نظم و انضباط بهتری برخوردار هستیم. هاشمی افزود: بیمه سلامت ۷۰ درصد میزان بدهی خودرا پرداخت كرده است و ما امیدواریم كه سازمان بیمه تامین اجتماعی باز عقب ماندگی بیشتر از یك سال خودرا جبران كند.وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه ها اظهار داشت: بعضی از دانشگاه ها در مورد بند (واو) مشكلاتی دارند، چراكه تعدادی از نیروهای شركتی آنها در قالب بند (واو) در حال ادامه خدمت هستند كه نیاز است مسائل بودجه ای به خوبی رسیدگی شود تا در اینگونه موارد هم مشكلی احداث نشود.دكتر هاشمی درباب بودجه های استانی اشاره كرد: اقدام بسیار مهمی كه بر آن تاكید زیادی داشتیم و برخی دانشگاه ها آنرا انجام داده و برخی دیگر باز در این خصوص كاری انجام ندادند، استفاده از بودجه های استانی ( شامل بودجه ای كه در اختیار نمایندگان مجلس یا نمایندگان استانی بود و بودجه ای كه در قالب ۳ درصد اختصاص پیدا می كرد) است. برخی از دانشگاه ها از این فرصت به خوبی بهره بردند و برخی باز متاسفانه توجهی به این مساله نكرده یا اینكه كمتر توجه كردند. وزیر بهداشت با اشاره به اینكه بودجه سال ۹۸ در هفته جاری نهایی خواهد شد، گفت: پس از نهایی سازی بودجه در دستگاه ها، این بودجه باید در دولت باز مراحل تصویب و نهایی سازی را حداكثر تا ۹ آذرماه طی نماید. درخواست ما این است كه هر دانشگاهی جداگانه برای مطرح كردن مسائل بودجه ای و احداث لابی گری به سازمان برنامه و بودجه بازگشت نكند، بلكه می توانند با هماهنگی بیشتر با ستاد، این بخش از كار را باز با آرامش پیش برد. از طرفی، در بحث آموزش، بودجه تخصیصی وزارت بهداشت با وزارت علوم قابل قیاس نیست و بسیار كمتر است، درحالی كه ما همگی یك مجموعه هستیم با این تفاوت كه تربیت دانشجو در رشته های پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی در مقایسه با رشته های آموزش عالی هزینه بیشتری دارد، اما در عمل سرانه ای كه در نظر گفته اند، متفاوت می باشد. دكتر هاشمی خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور اضافه كرد: با عنایت به تجربه ۵ ساله ای كه داریم، راه متفاوت تر از آن است كه دائما بخواهیم برای افزایش یك یا دو میلیارد تومان اعتبار به افراد مختلف متوسل شویم، بدین سبب دانشگاه ها برای تخصیص بودجه های ساخت و ساز باید با نماینده حوزه های مربوطه هماهنگ باشند. پس پیش از اینكه آنها برای عدم به اتمام رسیدن پروژه ای طلبكار شوند، شما برای تخصیص بودجه مطالبه كنید، چراكه امكان دارد پروژه ای برای به اتمام رسیدن با كمبود بودجه مواجه شود، پس این بودجه را پیش بینی و مطالبه كنید. همدردی، بازگو كردن مشكلات نیست، بلكه یافتن چاره برای گرفتاری ها و مشكلات استوزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دكتر نوربخش، رییس فقید سازمان تامین اجتماعی كشور، اظهار داشت: حادثه ای كه برای دكتر نوربخش و دكتر تاج الدین، معاون حقوقی و امور مجلس ایشان رخ داد، به سبب بی دقتی بود و بلا شناسی آن برای تمامی كارگزاران دولت الزامی است. اما باید راه را ادامه دهیم، نباید متوقف شده و تردید نماییم، باید در بین مردم باشیم، بخصوص در شرایط فعلی با عنایت به اتفاقاتی كه در سطح بین المللی رخ داده و مردم ایران با تهدیدات و تحریم های مضاعف روبرو شده اند، بهترین راه، رابطه بیشتر با مردم و لمس مشكلات آنها است. همدردی، بازگو كردن مشكلات نیست، بلكه یافتن چاره برای گرفتاری ها و مشكلات است. دكتر هاشمی احداث حاشیه های اخیر را ناشی از حربه دشمن برای عدم حضور در بین مردم قلمداد كرد و اظهار داشت: درست است كه برای ما حاشیه هایی احداث می كنند، تصور می كنم دلیل احداث این حاشیه ها اولا به سبب كج فهمی و در درجه بعدی به سبب حضور ما در میان مردم است تا شرایطی احداث كنند كه به میان مردم نرویم و از نزدیك با مشكلات آنها روبرو نشویم، اما باید بگویم در این مورد با لجاجت، سرسختی و مقاومت پیش خواهیم رفت، چراكه بودن در كنار مردم، به نفع كشور، امنیت و نظام و در امتداد پاسداری از خون شهدا و جمع آوری سرمایه اجتماعی است. متاسفانه بعضی از افراد با تهمت و افترا اهتمام در بلا رساندن به سرمایه های اجتماعی را دارند.وزیر بهداشت با اشاره مجدد به حادثه ای كه برای دكتر نوربخش، رییس فقید سازمان تامین اجتماعی رخ داد، اظهار داشت: انتخاب وسیله نامناسب در جاده ها، جاده ناایمن، رانندگی در هوای نامناسب و راكبان نامطمئن در ایران، گاهی فاجعه به بار می آورند. برای مثال، در مورد همین منطقه ای كه مرحوم دكتر نوربخش و دكتر تاج الدینی تصادف كردند، دكتر فاضل، رییس دانشگاه علوم پزشكی گلستان گفتند كه برای اصلاح جاده در طول سال های گذشته، بارها نامه نوشته اند، اما اقدامی صورت نگرفته است. دشمنان انقلاب و ملت اهتمام در احداث فاصله بین مسئولین و مردم دارنددكتر هاشمی با تاكید براینكه باید تاحد امكان در میان مردم حضور پیدا نماییم، اشاره كرد: روسای دانشگاه ها تا جایی كه می توانند در جمع های دانشجویی حضور پیدا كنند، البته برخی افراد هستند كه شیطنت می كنند، این افراد كم تجربه هستند و شاید اقدامات موثر ما برای آنها خوشایند نیست یا اینكه عادت به گرفتن وقت دیگران دارند. مساله مهم این است كه از فرصتی كه خداوند در اختیار ما قرار داده در جهت رضایت مردم استفاده نمائیم. دلیل اینكه بر حضور در بین مردم اصرار دارم، این است كه این سوژه نقطه مقابل مطالبه دشمن است، چونكه متاسفانه دشمنان انقلاب و ملت اهتمام در احداث فاصله بین مسئولین و مردم دارند و برخی افراد و مسئولین خواسته یا ناخواسته در این دام افتاده اند. نباید اجازه دهیم این اتفاق در حوزه ما بیفتد. وزیر بهداشت با اشاره به تاثیرات مطلوب حضور در بین مردم اظهار داشت: من در هر سفر تجارب جدیدی به دست می آورم و حتی در مواردی دستوراتی را اصلاح می كنم. اگر بین مردم نرویم نمی توانیم به درستی مسائل مربوط به خودمان را اداره نماییم، چراكه دستگاه ما متفاوت با سایر دستگاه ها است و مولفه های مختلفی دارد و اگر مقرر است تصمیمات موثری در حوزه كاری مان بگیریم باید در میان مردم حاضر شویم.دكتر هاشمی اشاره كرد: در این جلسه، سند درمان كشور تا سال ۱۴۰۴ تدوین میگردد. هدف این نیست كه تا سال ۱۴۰۴ تمام آنچه امروز تعهد می نماییم به مرحله اجرا در بیاید، بلكه این سوژه تا حدود زیادی با همكاری دولت و مجلس میسر میگردد. یكی از اهداف این سند، احداث نظم و انضباط است. در هر دوره استاندار، نماینده، فرماندار و امام جمعه جدید منصوب می شوند و هركدام برنامه و روش خودرا دارند، پس بر طبق این سند، نقشه راه درمان مشخص میگردد و هیچ فردی در كشور حق تغییر آنرا ندارد. وزیر بهداشت درباب بومی گزینی اظهار داشت: در مورد بومی گزینی بارها تاكید كرده ام. باید طرح به تدریج كم شده و طبق قانون نیروهای بومی به ازای هر شهر متعهد به خدمت شوند و در این راستا متعهدین به خدمت باید در همان محلی كه در دفترچه مشخص شده است، خدمت كنند و طرح بگذرانند. دخل و تصرف در این مورد باید بر طبق قانون باشد و تخلف در این مورد نادیده گرفته نمی گردد چراكه حق خیلی از افراد كه می توانستند بدون سهمیه قبول شوند، نادیده گرفته میگردد چونكه عده ای را با نمره پایین تر بعنوان سهمیه بومی پذیرش كرده ایم، بدین سبب باید در همان محل، خدمت كنند. متاسفانه امروز مشكل مناطق محروم پس از ۴۰ سال هنوز حل نشده است.دكتر هاشمی با اشاره به اینكه بومی گزینی راهی مناسب برای برطرف نمودن خیلی از مشكلات در حوزه نیروی تخصصی است، اضافه كرد: در ابتدا برای اجرای بومی گزینی راضی نبودیم، اما پس از تصویب آن متوجه شدیم كه می توان از آن استفاده بهینه كرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل نماییم. به صورتی كه می توان افراد را از انجام طرح های پزشكی نجات داده و همین طور مشكل نیروی درمانی در مناطق محروم را رفع نماییم. وزیر بهداشت با اشاره به اینكه برای سیستم بهداشت و درمان داشتن نیروی مجرب و كارآزموده مهم بوده و نفع بیشتری دارد، اضافه كرد: اگر سیستم آموزشی در آموزش نیروها كوتاهی می كند، باید این نقص ها را برطرف نماییم، چونكه نقص آموزش را نباید در درمان اصلاح كرد، بدین سبب در مواردی كه درخواست تمدید طرح وجود دارد، با این سوژه موافقت شود و اگر نیازی به نیروی طرحی ندارید از طرح معاف كنید.دكتر هاشمی با اشاره به اینكه بزودی در مورد بودجه خبرهای خوبی گزارش داده خواهد شد، خطاب به روسای دانشگاه علوم پزشكی كلان مناطق آمایشی اشاره كرد: در زمینه دارو و تجهیزات پزشكی نباید اجازه دهیم زحمات افرادی كه در زمینه تامین و فراهم آوری آنها تلاش بسیاری كردند، از بین برود. پس چنانچه سیستم توزیع دچار مشكل است، باید تغییر دهید. چونكه برخی اقلام همچون داروی حاجب و بیهوشی مانند شربت سرماخوردگی نیست كه از راه سیستم پخش، توزیع شود، بلكه این داروها باید استانی توزیع شوند. معتقد هستم كه هیچ خیانتی بالاتر از این كار نیست كه اینگونه داروها را دریافت نمایند و در بازار آزاد به فروش برسانند. باید با این افراد برخورد جدی صورت گیرد. وزیر بهداشت اضافه كرد: در حالیكه ما داروی حاجب را سه برابر توزیع می نماییم، به ما اعلام میگردد كه در مراكز تصویربرداری این دارو كمیاب شده است، این بدان علت است كه افراد دارو را با ارز دولتی تهیه و با چند برابر قیمت به فروش می رسانند. اینكه دارو به صورت آزاد در مراكز دولتی به فروش برسد، سبب شرمساری است كه باید از انجام اینگونه اقدامات پیشگیری شده و با افراد متخلف برخورد شدید صورت گیرد.دكتر هاشمی با اشاره به اینكه علیرغم اعمال تحریم ها، وضعیت ارز و التهاب بازار در مقوله دارو و تجهیزات پزشكی هیچگونه التهابی احداث نشد، افزود: متاسفانه این موفقیت ها را قدر نمی دانند. اما مهم این است كه مردم آثار خوب آنرا حس می كنند و در مقوله دارو و خدمات درمانی تابحال كمبودی به وجود نیامده است. بدین سبب ضمن اینكه از تمامی دست اندركاران حوزه سلامت كه در نیل به این هدف ما را یاری كردند، تشكر می كنم، از آنها می خواهم كه با هوشیاری پیش روند و مراقبت ادامه مسیر باشند.

1397/08/29
14:37:29
5.0 / 5
4692
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
پاراسل
parasol.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پاراسول محفوظ است

پاراسل پاراسول

پاراسل همان چتر آفتابی است