در گفت و گو با قائم مقام علوم پزشكی شیراز مطرح شد؛

كوچك شدن سیستم راهكار رفع چالش های بخش درمان

كوچك شدن سیستم راهكار رفع چالش های بخش درمان

پاراسول: شیراز سال هاست بعنوان یكی از قطب های درمان ایران و در مواردی منطقه نام خودرا ثبت و جایگاهش را تثبیت كرده است؛ بااینكه در سال های اخیر و خصوصا پس از اجرای طرح های پزشك خانواده و نظام سلامت، چالش ها بیشتر و عمیق تر و تاثیرگذارتر شد.


به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، شاید بزرگترین چالش موجود در بخش درمان، كه نه تنها شیراز بلكه سراسر كشور را فراگرفته، نبود توازن بین منابع و هزینه ها است؛ هزینه هایی كه پس از اجرایی شدن طرح نظام سلامت و بار شدن بیشتر از 90 درصد هزینه های درمان بر دوش دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را گرفتار دشواری های بسیاری كرده است.
كمبود شدید منابع مالی و عقب ماندن بیمه ها از پرداخت هزینه های درمان و معوق شدن كارانه ی پرسنل بخش درمان، بخشی از مشكل محسوب می شود؛ مشكلی كه در سیستم مدیریتی پزشك محور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، هر روز بزرگتر و پیچیده تر شد.
سیستم درمان در سراسر جهان با چالش مواجه است
قائم مقام دانشگاه علوم پزشكی شیراز، سه شنبه ششم آذر، در جمع دبیران و سردبیران رسانه های استان فارس، به چالش های سیستم درمان پرداخت و به برخی پرسش های مطرح در این نشست هم اندیشی پاسخ داد.
دكتر منصور كشفی، با قبول مواجهه سیستم بهداشت و درمان با چالش های جدی، اظهار داشت: نظام بهداشت و درمان نه تنها در ایران بلكه در جهان، حتی در كشورهای توسعه یافته، همواره با چالش روبرو بوده است.
او با تاكید براینكه ایران اسلامی را باید متناسب با شرایط ویژه ی آن دید و ارزیابی كرد، اظهار داشت: یكی از مسائل چالش برانگیز در سیستم درمان، كمبود منابع مالی است؛ همین سوژه كه در تمام سیستم دولتی وجود دارد، موجب شد برنامه ریزان در برنامه چهارم توسعه بر ضرورت كوچك شدن بدنه دولت تاكید كند؛ بااینكه این سوژه محقق نشد.
كشفی اظهار داشت: بر طبق استانداردها حداكثر باید هفتاد درصد از كل منابع مالی صرف پرسنل شود حال آنكه امروز و در دانشگاه علوم پزشكی شیراز این عدد به حدود نود و هفت درصد می رسد؛ پس برای كاهش هزینه ها باید به دنبال كوچك كردن بدنه سیستم بود.
كسری بودجه میلیاردی دانشگاه علوم پزشكی
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، بررسی ها نشان داده است كه پس از آموزش و پرورش در استان فارس كه حدود 70 هزار نفر نیروی انسانی در اختیار دارد- كه البته بخش اعظمی از آن نیروی اداری است نه آموزشی و پرورشی- دانشگاه علوم پزشكی شیراز یعنی سیستم بهداشت و درمان در فارس، بیشترین تعداد نیروی انسانی را در اختیار دارد.
بر این اساس سالانه میلیاردها تومان كسری بودجه در سیستم تراز مالی دانشگاه علوم پزشكی مشاهده می شود، موضوعی كه امروز بزرگترین چالش مدیریتی پیش روی مسئولان و تصمیم سازان حوزه بهداشت و درمان فارس است.
كشفی در این خصوص با تایید وجود كسری بودجه قابل توجه در دانشگاه علوم پزشكی شیراز، اظهار داشت: خوشبختانه برنامه ریزی و تلاش های انجام شده طی یكسال گذشته، ثمر بخش بوده و در 6 ماه اول امسال به نسبت 6 ماه اول پارسال شاهد كاهش 140 میلیارد تومانی هزینه ها بوده ایم؛ این هزینه ها مدیریت شده است.
مراكز آموزشی علوم پزشكی شیراز تجمیع می شود
او با تاكید براینكه كاهش هزینه ها نشان داده كه می توان با مدیریت صحیح چالش های مالی را به حداقل ممكن كاهش داد، اظهار داشت: یكی از مباحث مهم مد نظر، تجمع مراكز آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی است؛ هم اینكه طرح آماده، نقشه طراحی و برای تامین منابع باز چاره اندیشی شده است.
كشفی اظهار داشت: ما می توانیم بدون تحمیل هزینه به دولت و با استفاده بهینه از اموال و انجام تهاتر با شركت های معتبر دارای توان فنی تخصصی و اجرایی مناسب، در یك پروسه زمانی مشخص، پردیس دانشگاهی علوم پزشكی شیراز را راه اندازی نماییم.
او البته اعتقاد دارد اقدامات در بخش بهداشت، طی یكسال گذشته به سمت مطلوبیت بیشتر سوق داشته و شاهد بازرسی ها و نظارت دقیق تر و تاثیرگذارتر در این بخش بوده ایم، بااینكه در این بخش، سراسر كشور اقدامات مطلوبیت خوبی دارد.
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، یكی از مسائل مبتلا به بخش درمان در شیراز و استان فارس كه پس از اجرای طرح نظام سلامت تشدید شد، هجوم بیماران به بخش دولتی سوبسید دهنده بود!! امروز شمار زیادی از بیماران به سبب هزینه های اندك درمان در بخش دولتی، تمایلی به دریافت خدمت از بخش خصوصی ندارند و همین سبب تراكم بیماران در مراكز دولتی شیراز و فارس شده است.
تحمیل 95 درصد هزینه درمان به دولت
كشفی باز با قبول وجود این مشكل، اظهار داشت: در استانداردهای نظام سلامت، میزان سهم پرداخت هزینه ها هفتاد به سی است، یعنی حداكثر هفتاد درصد هزینه توسط سیستم دولتی پرداخت می شود، حال آنكه پس از اجرای طرح سلامت، بیشتر از 95 درصد هزینه درمان به دولت تحمیل شد.
او افزود: این امر اصلی ترین دلیل بروز شكاف بین بخش دولتی و خصوصی در تعداد مراجعان و خدمات گیرندگان بود و فشار مضاعفی را به دولت و سیستم بهداشت و درمان وارد كرد؛ حال آنكه اگر سیستم ارجاع به خوبی و به درستی اجرا شده بود، این مشكل بروز نمی كرد.
كشفی با اشاره به اینكه همین معضل در بخش دارو هم وجود دارد، اظهار داشت: البته در زمان تصویب و اجرای طرح سلامت، قرار بود سهمی از یارانه های نقدی به بهداشت و درمان تعلق گرفته و هزینه ها تامین گردد، اما افزایش تعداد مراجعان و محقق نشدن بحث تامین منابع، طرح را گرفتار مشكل كرد.
بیمارستان های دولتی با سطح اشغال تخت بالا اما زیان ده
او اظهار داشت: در دنیا وقتی سطح اشغال تخت بیمارستانی به 35 تا 40 درصد می رسد، سود دهی محقق خواهد شد، حال آنكه امروز در بعضی بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی شیراز علیرغم اینكه سطح اشغال از 96 درصد هم گذشته، ترازها نشان از زیان دهی دارد.
كشفی اشاره كرد: تداوم حركت سیستم درمانی در استان فارس و شیراز مدیون كادر درمانی است، كسانیكه گاهی 9 ماه كارانه را طلبكار هستند!!
شیراز قطب درمان اما فاقد صنعت پزشكی
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، صاحب نظران اعتقاد دارند كه شیراز بعنوان قطب پزشكی، تنها در بحث نمایش خدمات تخصصی و فوق تخصصی این حوزه توانمند شده و ارتقا یافته است، حال آنكه به بخش صنعتی پزشكی كم توجهی مفرطی مشهود است؛ بطوریكه در استان فارس و شیراز صنایع تولید دارو، تجهیزات پزشكی و كالاهای مورد نیاز این بخش، به تعداد انگشتان یك دست هم نیست!!
بااینكه حركت هایی با عنوان شركت های دانش بنیان در حوزه پزشكی انجام و گاهی اخباری درباب اختراع و تولید كالاهای پزشكی باز در رسانه ها انتشار یافت، اما طی سال های گذشته تابحال همچنان بخش پزشكی در حوزه تجهیزاتی وابستگی شدید وجود دارد.
این در شرایطی است كه شیراز در حوزه دانشگاهی، از شهرهای سرآمد كشور شمرده می شود اما متاسفانه بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی دانشگاه شیراز، به دلایل مختلف خصوصا نبود بسترهای مناسب برای فعالیت های تخصصی در رشته های مختلف، جلای وطن كرده یا به سایر استان ها یا به سایر كشورها مهاجرت می كنند.
حال آنكه اگر هم افزایی لازم بین دانشگاه ها در شیراز وجود داشت، با فراهم كردن بسترهای سرمایه گذاری مبتنی بر نیازهای موجود، امكان احداث صنایع در رابطه با بخش پزشكی، در استان فارس و شیراز با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص در تمام رشته ها، وجود داشت.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشكی شیراز قبول دارد كه بخشی از چالش های موجود در بخش درمان، به سوژه تجهیزات پزشكی و دارو و هزینه های سنگین آن بر می گردد، اما معتقد می باشد كه حركت به سمت دانشگاه های نسل سوم زمانی موثر خواهد بود كه دانشگاه های نسل یك و دو، بعنوان زیرساخت، كامل شده باشد.
وی در عین حال از تلاش های سیستماتیك نظیر بخش نامه های در رابطه با مسائل پژوهشی و تولید مقالات برای تسهیل این حركت آگاهی داد و اظهار داشت: تعاملاتی با بنیاد نخبگان استان فارس باز داشتیم و امیدواریم كه بتوانیم در این بحث هم گام هایی برداریم.
كاهش تصدی گری دولت؛ شاه كلید حل مشكلات
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، از نگاه صاحب نظران، یكی از اشكالات بزرگ سیستم دولتی خصوصا دانشگاه علوم پزشكی، تولی گری اقدامات اجرایی است؛ حال آنكه سیستم باید به دنبال برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و پایش باشد.
واگذاری تصدی گری، زمینه كاهش قابل توجه هزینه ها و ارتقاء كیفی خدمات را هم به شكل قابل قبولی فراهم خواهدنمود و سیستم دولتی باز می تواند توان خودرا در برنامه ریزی، هدایت و نظارت، صرف كند و در توزیع عادلانه خدمات و امكانات، حركتی جدی انجام دهد.
كشفی با اشاره به اینكه در زمانی با اعتبار 14 هزار میلیارد تومانی تمام سیستم بهداشت و درمان كشور به شكل مناسبی مدیریت می شد اما امروز علیرغم اعتبار 380 هزار میلیارد تومانی، چالش های جدی در تامین منابع مالی داریم.
او اظهار داشت: تنها چاره این چالش، كاهش تصدی گری دولت است؛ بنا بر این حركتی در دانشگاه علوم پزشكی شیراز هم شروع شده تا بخشی از مراكز نمایش دهنده خدمات درمانی به بخش خصوصی واگذار شده و دانشگاه ناظر و پایش كننده خدمات باشد.
كشفی با تصریح اینكه شاه كلید حل بخشی از مشكلات امروز بخش درمان، كاهش تصدی گری دولت می باشد، اظهار داشت: با واگذاری بیمارستان ها و درمانگاه ها به شركت های توانمند، از حجم منابع انسانی و بخش اعظمی از هزینه های جاری كاسته خواهد شد.
خروج اساتید تمام وقت از سیستم دولتی چالش محسوب نمی شود
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، طی ماه های اخیر، خروج تعدادی از اساتید تمام وقت دانشگاه علوم پزشكی، نظرات را به خود جلب كرده است؛ وجود این نگرانی كه با خارج شدن اساتید بنام از مراكز تحت پوشش علوم پزشكی، سطح كیفی خدمات تخصصی و فوق تخصصی با افت مواجه شود، پایه این نگرانی ها به حساب می آید.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشكی شیراز در این خصوص اظهار داشت: در تمام دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور، اساتید تمام وقت دانشگاه، امكان داشتن مطب در خارج از سیستم دولتی را دارند؛ امروز معاون وزیر هم مطب شخصی دارد.
كشفی اظهار داشت: تنها در دانشگاه علوم پزشكی شیراز و با نگاه انسان دوستانه، به جهت اینكه مردم آزار نبینند، اساتید تمام وقت، خارج از سیستم دولتی فعالیت نمی كردند.
او با تصریح اینكه طی ماه های اخیر در این سوژه تجدید نظر شده است، اظهار داشت: اول اینكه ماندن اساتید تمام وقت، هزینه ها را بالا می برد و دوم اینكه باید به دینامیكی شدن سیستم توجه داشت؛ اساسا اساتید متخصص و فوق تخصص جوان و توانمندی در دانشگاه علوم پزشكی هستند كه وجود آنها نمی گذارد كیفیت خدمات افت داشته باشد.
كشفی افزود: از طرفی اساتید تمام وقت دانشگاه هم این حق را دارند كه بتوانند خارج از دانشگاه فعالیت شخصی داشته باشند و از این بحث منتفع هم شوند.
او قبول كرد كه در ابتدای این حركت، چالش هایی وجود خواهد داشت اما امید دارد كه با جایگزین شدن اساتید جوان، خلاء با سرعت پر میگردد.
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، یكی از مباحث مد نظر در سیستم سلامت خصوصا در فارس و شیراز، بحث پزشك خانواده و حواشی آن بوده است.
سیستم ارجاع الزامی برای كارآمدی بخش درمان است
كشفی اعتقاد دارد كه خدمات درمانی الزاما باید بر پایه سیستم ارجاع نمایش شود، اگر سیستم ارجاع به شكل صحیح، هدف مند و دقیق، در تمام سطوح اجرا شود، به حتم منافع آن به همه خواهد رسید.
این استاد دانشگاه علوم پزشكی شیراز با اشاره به اینكه در بحث بهداشت و درمان، همچنان نیازمند فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های فردی و اجتماعی هستیم، اظهار داشت: بیشتر شهروندان در كشور پزشكی را حاذق می نامند كه تعداد داروی بیشتری برای آنان نسخه كند.
كشفی اشاره كرد: متاسفانه هنوز این باور وجود دارد كه پزشك متخصص یا فوق تخصص یا مركز درمانی فعال در مراكز استان ها یا مركز كشور، توانمندی بهتری داشته و خدمات مطلوب تر و تاثیرگذارتری نمایش می دهند، حال آنكه شاید یك متخصص فعال در شهری كوچك، به لحاظ دانش تخصصی، در سطح كیفی بالایی قرار داشته باشد.
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، چالش های حوزه های بهداشت و درمان، به سبب تاثیر مستقیم بر سلامت و بهره وری جامعه، اهمیت بالایی دارد؛ به حتم برنامه ریزی دقیق در این حوزه و كوشش برای توزیع عادلانه خدمات و امكانات، ارتقا توان تخصصی در حوزه مهندسی پزشكی و تولید دارو و تجهیزات پزشكی مورد نیاز، در كنار تربیت نیروی انسانی بسیار مهم می باشد.
1397/09/06
19:02:03
5.0 / 5
4281
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
پاراسل
parasol.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پاراسول محفوظ است

پاراسل پاراسول

پاراسل همان چتر آفتابی است