آرشیو مطالب : وزارت بهداشت


تزریق بیش از ۳۷۷هزار دز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

تزریق بیش از ۳۷۷هزار دز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

معرفی رتبه های اول تا سوم اماکن غیر بهداشتی

معرفی رتبه های اول تا سوم اماکن غیر بهداشتی
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

روند افزایشی آمار کرونا

روند افزایشی آمار کرونا
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

واکسن های تزریق شده به ۱۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار دوز رسید

واکسن های تزریق شده به ۱۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار دوز رسید
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونائی

شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونائی
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

تزریق 548 هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق 548 هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
رئیس مركز روابط عمومی وزارت بهداشت؛

مشکل کمبود واکسن آسترازنکا بزودی رفع می شود

مشکل کمبود واکسن آسترازنکا بزودی رفع می شود
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی 1706 بیمار جدید کرونائی

شناسایی 1706 بیمار جدید کرونائی
براساس اعلام وزارت بهداشت ؛

واکسن های تزریق شده از ۱۲۰ میلیون دوز عبور کرد

واکسن های تزریق شده از ۱۲۰ میلیون دوز عبور کرد
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی

شناسایی ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی

40 فوتی جدید کرونا در کشور

40 فوتی جدید کرونا در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت:

واکسیناسیون دانش آموزان الزامی است

واکسیناسیون دانش آموزان الزامی است
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

تزریق دوز سوم واکسن کرونا به مرز 5 و نیم میلیون نفر رسید

تزریق دوز سوم واکسن کرونا به مرز 5 و نیم میلیون نفر رسید
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

آمار واکسینه شدگان به مرز ۵۱ میلیون نفر رسید

آمار واکسینه شدگان به مرز ۵۱ میلیون نفر رسید
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

تزریق ۲۲۳ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۲۲۳ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
براساس اعلام وزارت بهداشت؛

۵۸۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۸۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

واکسیناسیون در کشور به 110 میلیون دوز تزریق رسید

واکسیناسیون در کشور به 110 میلیون دوز تزریق رسید
وزیر بهداشت خبر داد

پیگیری اجرای ضریب فوق العاده خاص و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

پیگیری اجرای ضریب فوق العاده خاص و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

واکسن های تزریق شده از ۱۰۶ میلیون و ۶۲۱ هزار دوز عبور کرد

واکسن های تزریق شده از ۱۰۶ میلیون و ۶۲۱ هزار دوز عبور کرد
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

تزریق ۳۲۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۳۲۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق دز دوم واکسن کرونا به بیشتر از ۴۱ و نیم میلیون نفر از هموطنان

تزریق دز دوم واکسن کرونا به بیشتر از ۴۱ و نیم میلیون نفر از هموطنان
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

ایرانیها نزدیک به ۹۷ میلیون دوز واکسن زده اند

ایرانیها نزدیک به ۹۷ میلیون دوز واکسن زده اند

تزریق بیش از یک میلیون و ۴۹هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

تزریق بیش از یک میلیون و ۴۹هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

تزریق یک میلیون و 112 هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق یک میلیون و 112 هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
معاون وزیر بهداشت به پاراسول اعلام كرد

افزایش مختصر کرونا در ۴ استان

افزایش مختصر کرونا در ۴ استان
براساس گزارش روزانه وزارت بهداشت؛

تزریق یک میلیون و 283 هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق یک میلیون و 283 هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

مجموع واکسن های تزریق شده به ۶۵ میلیون و ۶۶۷ هزار دوز رسید

مجموع واکسن های تزریق شده به ۶۵ میلیون و ۶۶۷ هزار دوز رسید
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

تزریق واکسن ایرانی ها به مرز ۶۳ میلیون دوز رسید

تزریق واکسن ایرانی ها به مرز ۶۳ میلیون دوز رسید
محسنی بندپی:

ایمنی نسبی در مقابل کرونا پس از واکسینه شدن ۷۰ درصد جامعه حاصل می شود

ایمنی نسبی در مقابل کرونا پس از واکسینه شدن ۷۰ درصد جامعه حاصل می شود

تزریق بیش از یک میلیون دز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق بیش از یک میلیون دز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
پاراسل پاراسول
parasol.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پاراسول محفوظ است

پاراسل پاراسول

پاراسل همان چتر آفتابی است