مبتلاشدن و مرگ ومیر بالای كرونا در كشور

مبتلاشدن و مرگ ومیر بالای كرونا در كشور

پاراسول: طبق اعلام كمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، در هفته منتهی به 9 آبان ماه، موارد مبتلاشدن و مرگ ومیر كرونا در كشور بالا و روند بیماری نیز صعودی بوده است.به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، در محاسبات روند، در این گزارش و گزارشات آتی، تعداد موارد جدید روزانه مبتلایان بستری و مرگ وارد آنالیز می شود همین طور دسته بندی استانها برمبنای میزان بروز در آخرین هفته انجام می گیرد و نمودار برمبنای تغییرات موارد مبتلاشدن و مرگ در آخرین هفته نسبت به هفته قبل خواهد بود.

برای محاسبه روند تغییرات مبتلاشدن و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش مبتلاشدن و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل به روش زیر محاسبه شد:

تعداد موارد روز قبل − تعداد موارد ثبت شده امروز، تقسیم بر تعداد موارد روز قبل، ضربدر ۱۰۰.

در نهایت، تغییر روند مبتلاشدن و مرگ هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.

تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی

برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی در هفته گذشته موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلاشدن و مرگ در چند روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند افزایشی دارد.

- در مواردی که شاخص تغییر روند مبتلاشدن نزولی، ولی شاخص تغییر روند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.

- در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم است. باید توجه داشت هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر است.

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلاشدن و مرگ در چند روز اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند نزولی دارد.

منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و مبتلاشدن از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده است و تغییرات ناهمگن روند فاکتورهای مبتلاشدن و مرگ دیده می شود. در این موارد تحلیل بهتر را در ایام بعد و با داده های درست تر می توان ارائه داد. ناسازگاری در داده ها به دلیلهای مختلفی می تواند رخ دهد. همچون دلیلهای بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استانها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود تلفیقی از چند الگوی اپیدمی در استان (شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر)، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.

تقسیم بندی استانها از نظر میزان گزارش

استان ها برمبنای میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و روند بیماری در آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل بر طبق این شاخص ها، احتمالی و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استانها همراه با سایر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از روند اپیدمی در استانها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور عرضه کنند.

تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به ۹ آبـان ماه

موارد مبتلاشدن و مرگ ومیر در کشور بالا و روند نیز صعودی بوده است. در ۱۰ استان سمنان، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، کرمان، مازندران، تهران، گیلان، فارس و گلستان روند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شد. در هشت استان همدان، مرکزی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، هرمزگان روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده شد. در هشت استان قم، آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان روند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته است. بنظر می رسد دو استان یزد و خراسان جنوبی اخیراً یک پیک را پشت سر گذاشته ند. در سه استان لرستان، ایلام و آذربایجان غربی ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.کرونا در جهان۷

تعداد موارد جدید مبتلاشدن به کرونا در جهان به ترتیب در ایام ۷ آبان ماه ۴۴۰ هزار و ۶۰۹ نفر، ۸ آبان ماه ۴۸۰ هزار و ۱۰۷ و در روز ۹ آبان ماه ۵۱۸ هزار و ۸۰۳ نفر بوده است.همچنین ۱۵ کشور اول از نظر مبتلاشدن به کرونا در جدول زیر آمده اند. کشورهای آمریکا، هند و برزیل به ترتیب رتبه اول تا سوم مبتلاشدن به کرونا را در جهان دارا هستند. ایران نیز در رتبه چهاردهم از نظر مبتلاشدن به کووید-۱۹ قرار دارد.میزان مرگ ومیر جهانی ناشی از مبتلاشدن به کووید-۱۹ در قاره آسیا چقدر است؟

خاصیت مهم یک بیماری عفونی، به خصوص یک عامل بیماری زای جدید مانند SARS-COV-۲ شدت آن است که با میزان توانایی آن در ایجاد مرگ سنجیده می شود. میزان مرگ ومیر به ما کمک می نماید تا جمعیت های در معرض خطر را شناسایی و کیفیت مراقبت های بهداشتی را ارزیابی نماییم.

برای ارزیابی نتایج کشنده بیماری دو شاخص مهم بررسی می شود؛ نخستین شاخص، میزان مرگ ومیر ناشی از عفونت (IFR) است که میزان مرگ ومیر در میان افراد آلوده را تخمین می زند. شاخص دوم نسبت مرگ ومیر بیماران (CFR) است که نسبت مرگ ومیر را در میان بیماران علامت دار و تایید شده تخمین می زند. برای اندازه گیری دقیق فاکتورهای مرگ ومیر باید یک تصویر کامل از تعداد عفونت ها و مرگ های ناشی از آن وجود داشته باشد. با توجه به این که در بیماری های عفونی مانند کووید -۱۹ دسترسی به آمار دقیق مبتلایان و کشته شدگان به دلایلی نظیر وجود بخش قابل توجهی از مبتلایان در شکل های بدون علامت یا کم علامت میسر نیست، برای برآورد فاکتورهای مورد نظر از مدلهای برآورد احتمالی استفاده شده است.

در جدول زیر میزان مرگ ومیر به تعداد کل موارد با بهره گیری از توزین واریانس معکوس با اثر ثابت در فاصله اطمینان ۹۵ درصد در کشورهای قاره آسیا متاآنالیز و برآورد شده است.

کشورهایی که کمتر از ۱۰۰۰ مورد مرگ دارند، از این تحلیل مستثنی هستند. در این متاآنالیز، میزان مرگ ومیر ناشی از عفونت در قاره آسیا ۰.۱۶ درصد برآورد شده است. همانطور که مشاهده می کنید میزان مرگ ومیر بطور قابل توجهی در کشورها متفاوت می باشد. این تفاوت می تواند دلیلهای متفاوتی داشته باشد که به بعضی از آنها اشاره می شود. تعداد موارد شناسایی شده با آزمایش، بطور قابل توجهی در هر کشور متفاوت می باشد که یکی از دلیلهای آن سیاست های انجام آزمایش است. بطور مثال در بعضی کشورها فقط افراد با بیماری شدید مورد آزمایش قرار می گیرند. ممکنست تأخیر بین شروع علایم و مرگ وجود داشته باشد که می تواند منجر به دست کم گرفتن CFR شود. ممکنست عوامل زمینه ای دیگری در آن کشور وجود داشته باشد که میزان مرگ ومیر را بیشتر می کند مانند عفونت همزمان، مراقبت های بهداشتی ناکافی، خصوصیات جمعیتی بیماران بعنوان مثال بالابودن بیماران. ممکنست به سبب بالا بودن میزان سیگار کشیدن یا بیماری های زمینه ای در یک کشور، موارد فوتی افزایش یابد. تفاوت در نحوه انتساب مرگ به ویروس کرونا نیز یکی از علل اصلی تفاوت در گزارش مرگ ناشی از کووید- ۱۹ است. مرگ با بیماری (همراهی) همان مرگ از بیماری (علت) نیست.


منبع:

1399/08/13
13:03:06
5.0 / 5
1144
تگهای خبر: آب , بهداشت , بیماری , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
پاراسل
parasol.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پاراسول محفوظ است

پاراسل پاراسول

پاراسل همان چتر آفتابی است